Programchef: Matti J. Tikkanen

Programmet har fortsatt forskningen på könshormoner i både serum och fettvävnad. Fokus har under 2016 varit på androgener och östrogener i den manliga fettvävnaden och östrogener i det kvinnliga bröst- och abdominala fettet.

Den mänskliga fettvävnaden kan producera östrogener som lagras i fettceller. Östrogenproduktionen i fettet kunde vara viktigt efter menopausen när kvinnans ovarier har slutat östrogensyntesen, som antagligen skyddat hennes artärer i fertil ålder. Vår nyaste studie påvisade att en enzymaktivitet som frigör östrogener från prohormoner var högre i fettet hos postmenopausala kvinnor jämfört med kvinnor i fertil ålder. Detta kan i princip ge möjlighet till effektivare östrogenproduktion i fettet efter menopausen.

Vi jämförde könshormonhalten i serum mellan manliga identiska tvillingar som antingen hade normal vikt eller övervikt/mild fetma. Vi märkte att de tyngre tvillingarna hade minskad androgenhalt, men ökad östrogenhalt i serum. Vår teori är att de sistnämndas fettvävnad bryter ned mer androgen men producerar mer östrogen bl. a. på grund av den större fettmassan.

Finansiering

Forskningen i programmet finansierades år 2016 med understöd från följande instanser:
Folkhälsans forskningsstiftelse
Samfundet Folkhälsan
Finlands aterosklerosförening
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Jane och Aatos Erkkos stiftelse