Den huvudsakliga verksamheten i genetisk epidemiologi består för tillfället av uppföljningsundersökningen ”Hälsa i Tonåren: Fin-HIT”. Projektet leds av Elisabete Weiderpass-Vainio. Undersökningens syfte är att studera arvs- och miljöfaktorernas inverkan på utvecklingen av kroniska och degenerativa sjukdomar hos barn och unga. Gruppen är i synnerhet intresserad av riskfaktorer för övervikt.

Under 2016 avslutades den första uppföljningen av deltagare som inleddes hösten 2015. Totalt cirka 11 000 hushåll, både barn och vårdnadshavare, bjöds in för att delta genom att ge salivprov, mäta och väga sig samt svara på ett frågeformulär. Preliminära resultat visar att ca 50 % av hushållen deltog i uppföljningen.

Med 1 000 salivprov från kohorten har projektet kunnat identifiera samband mellan mikrobiom i saliven och BMI (Body Mass Index). Projektet har fotsatt med analyser för 422 salivprov på samma deltagare från uppföljningen för att identifiera förändringar i mikrobiom mellan barndom och tonår.

Finansiering

Forskningen i genetisk epidemiologi finansierades 2016 med understöd från följande instanser:
Folkhälsans forskningsstiftelse
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Svenska kulturfonden