Det går att minska risken för graviditetsdiabetes med ganska små livsstilsförändringar. Det visar ett av våra forskningsprojekt.

Hela 16 procent av alla gravida kvinnor i Finland får idag graviditetsdiabetes. Sjukdomen har ökat stadigt de senaste åren, och kan bland annat leda till förlossningskomplikationer. Därför är Folkhälsans forskningsprojekt RADIEL högaktuellt.

Projektet inleddes 2008 och som bäst görs uppföljningsstudier. Resultaten av projektets första del är klara och de talar sitt tydliga språk.

– Det går att minska risken för graviditetsdiabetes genom rätt så små förändringar i kost- och motionsvanor, säger Johan Eriksson, programchef vid Folkhälsans program för folkhälsoforskning och professor vid Helsingfors universitet och.

För studien samlade forskarna en grupp på 269 gravida kvinnor som alla låg i riskgruppen för graviditetsdiabetes, antingen för att de haft sjukdomen tidigare eller för att de var överviktiga. Hälften av gruppen utgjorde en kontrollgrupp, medan den andra hälften fick extra råd om kost och motion av hälsovårdspersonal vid tre tillfällen under graviditeten.

Trots att träffarna var relativt korta och de förändringar som kvinnorna gjorde i sina levnadsvanor var relativt små, så visar resultaten att råden hade förbluffande god effekt. De kvinnor som började äta hälsosammare och motionera mera hade 39 procent minskad risk för graviditetsdiabetes jämfört med kontrollgruppen.

– Man har inte tidigare kunnat visa att den här typen av råd under graviditeten har positiv effekt. Jag var ändå inte förvånad över resultatet eftersom tidigare studier har visat att man kan minska risken för typ 2-diabetes med liknande prevention. Studien visar att det kunde vara vettigt att ta in den här typens råd om kost och motion i mödrarådgivningen, säger Eriksson.

Eriksson tycker att det är särskilt intressant att man med ganska enkla insatser kan få stora resultat. De kvinnor som var med i studien har till exempel inte börjat syssla med någon hård motion, utan mest ökat sin vardagsmotion med till exempel promenader.

Ett annat intressant resultat i studien är att normalviktiga kvinnor kunde minska risken för graviditetsdiabetes allra mest. Ungefär en femtedel av deltagarna i studien var normalviktiga, men de låg ändå i riskzonen eftersom de hade haft graviditetsdiabetes förut.

– Den här gruppen kunde minska sin risk att på nytt insjukna i graviditetsdiabetes allra mest, vilket är ett mycket intressant resultat. Dels har man inte forskat särskilt mycket om normalviktiga kvinnor med risk för graviditetsdiabetes tidigare. Och dels är det viktigt att uppmärksamma den här gruppen eftersom normalviktiga kvinnor lätt blir förbisedda i vården, då man ofta utgår från att övervikt är den största orsaken till graviditetsdiabetes, säger Eriksson.

Projektet RADIEL fortsätter ännu några år framöver. Som bäst pågår flera uppföljningsstudier för att se hur de mammor och barn som ingick i studien mår idag.