Fakta om centret

Folkhälsans forskningscentrum har tre forskningsprogram. Programmet för genetisk forskning (Folkhälsans genetiska institut) leds av professor Anna-Elina Lehesjoki, programmet för forskning i preventiv medicin leds av professor Matti J. Tikkanen och programmet för folkhälsoforskning av professor Johan Eriksson. Anna-Elina Lehesjoki fungerar som forskningscentrets föreståndare.

Programmet för genetisk forskning

Läs mer

Programmet för forskning i preventiv medicin

Läs mer

Programmet för folkhälsoforskning

Läs mer

Risken för graviditetsdiabetes kan minskas med kost och motion

Det går att minska risken för graviditetsdiabetes med ganska små livsstilsförändringar. För studien samlade forskarna en grupp på 269 gravida kvinnor som alla låg i riskgruppen för graviditetsdiabetes.

Läs hela artikeln
Disputationer vid Folkhälsans forskningscentrum 2016
Läs mer